PL

tel: + 48 733 100 656

tel: + 48 733 100 655

e-mail: biuro@orbitbus.pl

facebook

Tacho

 

Dane kontaktowe: nr tel. + 48 733 100 656 ; e-mail: tacho@orbitbus.pl

Oferta skierowana jest min. do:

- firm zajmujących się transportem osób;
- firm zajmujących się transportem rzeczy;
- zawodowych kierowców;
- biur rachunkowych;
- kancelarii transportowych;
- kancelarii prawnych;
- stowarzyszeń transportowych;
- producentów produktów informatycznych dla transportu.

Zakres usług obejmuje:

- odczyt danych z kart kierowców;
- pobieranie danych z tachografów cyfrowych;
- analiza danych kierowców z kart kierowców;
- analiza danych kierowców z tarcz analogowych;
- analiza pojazdów na podstawie danych z tachografów cyfrowych;
- analiza pojazdów na podstawie danych z tarcz analogowych;
- rozliczanie czasu pracy kierowców dla służb Inspekcji Transportu Drogowego;
- ewidencja czasu pracy kierowców wg ITD.;
- ewidencję zgodności danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych;
- archiwizacja danych cyfrowych i analogowych;
- kontrola terminów odczytów kart kierowców i tachografów.

Indywidualne szkolenia dla kierowców obejmują min.:
- czas pracy kierowców;
- prawidłowe opisywanie wydruków z tachografów;
- obsługa i prawidłowe posługiwanie się tachografem cyfrowym;
- poprawne dokumentowanie innej pracy, dyspozycji i czasu wolnego;
- zasady postępowania w przypadku uszkodzenia tachografu lub karty kierowcy;
 

Wykonujemy także usługi w zakresie:

- analiz harmonogramów wycieczek pod względem zgodności z przepisami czasu pracy kierowców;
- pomocy przy układaniu planów wycieczek zgodnie z przepisami czasu pracy kierowców;
- doradztwa doboru liczby kierowców do planu wycieczki;
- optymalizacji tras i przejazdów;

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: + 48 733 100 656 

e-mail: tacho@orbitbus.pl